SUKOCO, B.; .K, S.; KARIM, M. Karakteristik Faktor Risiko Penyakit Katarak Senilis Pasien Rawat Jalan di RSIS Makassar. Wal’afiat Hospital Journal, v. 1, n. 2, p. 79 - 90, 30 dez. 2020.